Pro všechny zapálené muzikanty a hudební skupiny tu máme vybavenou a odhlučněnou místnost pro hudební produkce a trénink. Určitě si přijďte procvičit svoje prstíky a hlasy, oddechnout si od učení, nebo práce.

Pokud tě hudebna zaujala, můžeš se také přidat k naší Facebookové skupině.

Změny v roce 2020

Rozhodli jsme se přejít na nový rezervační systém, který je zatím stále ve vývoji na našich kolejích. Poskytuje lepší integraci s Hydrou (má stejné přihlašovací údaje) a je použitelný i na telefonu.

Všechny návrhy a chyby ohledně tohoto systému hlašte Janu Pickovi (j.picka@pod.cvut.cz).

Odkaz do nového rezervačního systému: https://olymp.pod.cvut.cz.

Vybavení hudebny

 • El. piano KAWAI s kvalitní kladívkovou mechanikou (sample: 8x piano, 4x el.p.) + výstup USB, MIDI
 • Bicí souprava (viz foto) + cajon
 • dynamické mikrofony, shure sm57, všestranný kondenzátorový mikrofon at-2035
 • Baskytara + Marshall kombo
 • El. kytara + Fender kombo + digit. efekt
 • Mixpult – 12 kanálů, phantom 24/48 pro kond. mikrofony, delay efekty..
 • Zesilovač + 2 kvalitní PA reproduktory (mackie s512m)
 • Digitální zvuková karta Tascam pro nahrávání
 • Sada mikrofonů pro nahrávání bicích

Hudebna je konstantně monitorována kamerami.

Postup registrace

Kolejní zájemci

Již jsi členem klubu?

Popros televizora, aby ti dal 10 zkušebních dní a pokud nemáš přiřazenou čipovou kartu k účtu, tak postupuj podle postupu pro „nečleny“ klubu (další odstavec). Poté budeš muset platit členský příspěvek (informace o placení) a tvou povinností je také si přečíst a dodržovat provozní řád (Provozní řád Hudebny).

Pokud nejsi členem klubu

Před samotnou registrací zajdi k Hudebně (suterén bloku B), 5x pípni čipovou kartou (ISIC, Lítačka, …) o čtečku a zapamatuj si přesný čas pípání. Tím si zajistíš, že televizor bude vědět, jakou kartu ti má přiřadit k účtu při regsitraci. Poté vyhledej nějakého televizora, on už tě zbytkem procesu provede.

Mimokolejní zájemci

Přednostně mají právo se přidat kolejní zájemci, pokud je volné místo, můžeme tě přijmout, většinou jsou volné kapacity koncem března a koncem září, kdy končí stará členství.

Pokud máš zájem, napiš e-mail na hudebna@pod.cvut.cz, dej nám vědět na jaký nástroj hraješ, kdy plánuješ hudebnu navštěvovat a jestli plánuješ hrát sám nebo se skupinou. Pokud máme volné místo, vyplníš registrační formulář pro člena klubu. Tvou povinností je přečíst si provozní řád (Provozní řád Hudebny) a dodržovat ho.

Provozní řád

 1. Vstup do Hudebny klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen Hudebna) je umožněn pouze členům klubu Pod-O-Lee, kteří zaplatí členský poplatek za Hudebnu. Svou registrací stvrzují souhlas s Řádem provozu a užívání služby Hudebna klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen Řád provozu) a zavazují se jej dodržovat.
 2. K vstupu do Hudebny slouží kartový systém. Každý uživatel Hudebny se musí při příchodu a odchodu z Hudebny přihlásit a odhlásit svou kartou na čtečce karet, poslední vstupující uživatel je povinen zavřít za sebou vstupní dveře (s čtečkou). Tedy počet uživatelů v Hudebně musí být shodný s počtem přihlášených karet. Ke vstupu do Hudebny uživatel musí používat svou kartu. Není možné vstupovat na kartu jiného člena. Tato porušení budou trestána BANem!
 3. Otevírací hodiny Hudebny jsou od 9:00 do 21:00. Výjimka možná po dohodě se správcem Hudebny.
 4. Uživatel je povinen dodržovat pořádek v Hudebně. Kytary umístit do stojanů, u bicích uvolnit řemínky struníku (páka v levé části rytmického bubnu) a horní činel hi-hat, kabely (od zpěvových mikrofónů a kytar) smotat a zavěsit na háčky nad mixážním pultem (nesmí zůstat zapojené ani v kombu, ani v kytarách, výjimkou je kabel propojující pedálový ovladač s kytarovým kombem, kabel od kláves a cinchové vstupy pro line-lin), vypnout zesilovač ve skříňce, veškerou elektroniku i přívod elektřiny, uklidit stojany mikrofonů a stoličky tak, aby nepřekážely - viz. vzorové foto v Hudebně. V Hudebně je zákázáno kouřit, konzumovat nápoje i potraviny. Jedinou povolenou výjimkou jsou pet láhve s vodou, které jsou hned po dopití uzavírány. Veškeré obaly i další odpadky (včetně těch vzniklých hraním – přelámané paličky atd.) je uživatel povinen při odchodu odnést mimo prostory Hudebny a vyhodit do tříděného odpadu (naproti bloku A). Uživatel je povinen udržovat pořádek na podlaze – může vstoupit jen v čistém přezutí (buď v přezuvkách či v čistých ponožkách). Porušení tohoto ustanovení a zašpinění koberce se bude trestat jak BANem, tak povinností vyčištění koberce na náklady viníka. Při odchodu je uživatel povinen zavřít okna, zhasnout, nechat otevřené dveře do předmístnosti, odhlásit se na čtečce a zavřít vstupní dveře (s čtečkou). Okna je možno otevírat při nedeštivém počasí pouze za účelem vyvětrání během pauz mezi hraním (kvůli hluku). Je zakázáno manipulovat s ovládáním vzduchotechniky v předmístnosti! V případě nálezu nepořádku je uživatel povinen zapsat jej do kolonky nástěnného kalendáře odpovídající dni a času nálezu.
 5. Je zakázáno přemisťování, manipulace a vynášení vybavení Hudebny bez souhlasu správce Hudebny – výchozí stav viz. vzorové foto. U bicích je možné upravit výšku činelů, virblu či stoličky, avšak vše musí být před odchodem vráceno do původních poloh, tj. u činelů po zarážky, které je zakázáno přenastavovat. Lze nastavit výšku klávesové stoličky, nikoliv však manipulovat s klávesami či stojanem. K nástrojům a aparatuře se chovejte ohleduplně, jako ke svým, s kabely spojenými suchým zipem a vedenými pod bicími nemanipulujte. Manuály k aparatuře jsou k nahlédnutí u mixpultu.
 6. K přednostnímu vstupu do Hudebny funguje rezervační systém (hudebna.pod.cvut.cz). Každý uživatel má v rámci rez. systému nárok na zamluvení si dvou hodin v jednom týdnu (max. 4 rezervační termíny po půlhodině) v Hudebně. Rezervovaný uživatel má vždy přednost před nerezervovaným. Není-li právě nikdo v Hudebně, má řádný uživatel Hudebny právo být v Hudebně libovolně dlouho i bez rezervace, ovšem v rámci otevíracích hodin. Přednostní právo ke vstupu do Hudebny i v případě rezervace jiným uživatelem má správce Hudebny, nebo jeho zástupce, a to v odůvodněných případech. Neférové způsoby rezervací (jako blokování půlhodinových bloků proložených půlhodinovými pauzami) povedou k anulaci rezervací, v případě opakování k BANu.
 7. Uživatel je zodpovědný za škody v hudebně. Pokud dojde k poškození nástroje nebo příslušenství, které nesouvisí s běžným užíváním tohoto vybavení, je uživatel povinen na vlastní náklady pořídit nový nástroj/příslušenství, či zajistit jeho opravu. Trsátka a paličky k bicím jsou považovány za spotřební zboží a doporučuje se nosit si vlastní. Veškeré zjištěné škody musí uživatel okamžitě nahlásit správci Hudebny či jeho zástupci osobně, nebo formou emailu. Při nenahlášení takovéto škody může být za viníka považován poslední uživatel využívající Hudebnu před zjištěním této situace.
 8. Chce-li uživatel Hudebny předvést Hudebnu kolegovi, který má potenciální zájem o tuto službu, a chtěl by si ji vyzkoušet, je to možné, avšak pouze po předchozím svolení ze strany správce Hudebny, nebo jeho zástupce. O to je možné žádat např. formou e-mailu minimálně s denním předstihem a za podmínky, že schválený host bude před vstupem registrovaným členem seznámen s tímto Řádem provozu. Prohlídky též umožňuje přímo správce či jeho zástupce, a to po domluvě se zájemcem.
 9. V odůvodněných případech může představenstvo klubu Pod-O-Lee nebo správce Hudebny udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel.
 10. Jakékoli porušení Řádu provozu bude trestáno podle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee, nebo dle platných zákonů ČR.

Restriktivní opatření (BAN) při nedodržení výše uvedeného Řádu provozu

 1. Uživateli, který poruší body č. 1 a č. 2 uvedené v Řádu provozu a umožní neoprávněnému jedinci vstup do Hudebny, bude udělen BAN minimálně do konce aktuálního semestru. V případě, že více oprávněných uživatelů Hudebny umožní komukoli vstup neoprávněně (budou se s ním nalézat v Hudebně), bude tento BAN udělen všem těmto oprávněným uživatelům. Způsobí-li neoprávněná osoba v Hudebně škodu, zodpovědnost za ni ponesou oprávnění uživatelé Hudebny, kteří ji do ni vpustili.
 2. Uživateli, či uživatelům, který poruší body č. 3, č. 4, č. 5 či č. 6 uvedené v Řádu provozu, bude udělen BAN v rozsahu minimálně 30 dnů.
 3. BANy uděluje správce Hudebny, nebo jeho zástupce.
 4. V případě opakovaného porušení některého z bodů či ve vyjímečně závažných případech, může správce Hudebny přikročit k udělení permanentního BANu.
 5. BAN lze anulovat či zkrátit při vykonání takové činnosti, která bude prospěšná buďto pro Hudebnu či pro klub Pod-OLee, to však po předchozí domluvě se správcem Hudebny, nebo jeho zástupcem.