Interní předpisy jsou upřesňující dokumenty, které momentem svého schválení Představenstvem doplňují Stanovy klubu a mají platnost jako součást Stanov.
2018
Interní předpis IP1/2018 Specifikace postů v Představenstvu

2017
Interní předpis IP1/2017 o Specifikace postů v Představenstvu
Interní předpis IP2/2017 o volbách
Interní předpis IP3/2017 o klubové síti
Interní předpis IP4/2017 televizor
Interní předpis IP5/2017 o volbách správců
Interní předpis IP6/2017 o volbách predsedu klubu pod-o-lee

2016
Interní předpis IP1/2016 o volbách

2015
Interní předpis IP1/2015 – Specifikace postů v Představenstvu – tímto předpisem se ruší Nařízení Předsedy P5/2007
Zveřejněno 21.12.2015

2011
Interní předpis IP5/2011
Interní předpis IP1/2011

2010
Interní předpis IP1/2010

2006
Interní předpis IP10/2006
Interní předpis IP9/2006

2005
Interní předpis IP8/2005

2004
Interní předpis IP6/2004

2003
Interní předpis IP5/2003
Interní předpis IP4/2003
Interní předpis IP2/2003
Interní předpis IP1/2003

2002
Interní předpis IP1/2002