Zdravíme Podolačky a Podoláci,

dnem 26.5.2017 15:00 skončila lhůta pro odevzdávání kandidátek a situace je následující:

Volební komise prodlužuje volby na Správce bloku C a D o 16 dní (nepřihlásil se žádný vhodný kandidát). Pokud by se žádný kandidát nenašel a blok neměl svého správce (zástupce v Představenstvu), bude daný blok, po dobu nutnou k nalezení nového správce, odpojen od kolejní sítě.
Prodloužený časový harmonogram voleb (Správce bloku C a D):

– podávání kandidátek: do 11.6.2017 15:00
– termín voleb: 14.6.2017 v čase 19:00-20:30

Vzor kandidátky je tady. Vyplněnou a podepsanou kandidátku zašlete na volby@pod.cvut.cz ve formátu PDF a nejpozději do začátku samotných voleb je nutné předat papírovou, vlastnoručně podepsanou kandidátku předsedovi volební komise (Jiří Pospíšilík – F503).

Samotné volby na Správce bloku A, E a F se neuskuteční, protože se přihlásil pouze jeden kandidát. Zvolení (vlastním hlasem) správci jsou následující:
– Správce bloku A Jozef Beneš kandidátka,
– Správce bloku E Vojtěch Vastl kandidátka,
– Správce bloku F Michaela Javanská kandidátka.

Volby na Správce bloku B proběhnout dle původního časového harmonogramu 29.5.2017 v čase 19:00-20:30 (v prostorách menzi).
Kandidáti jsou:
Martin Hulín
Jakub Kopečný
Gabriel Radovský

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte na volby@pod.cvut.cz .