Na schůzi 28.11.2017 proběhly Volby na Předsedu klubu Pod-O-Lee. Předsedou byl zvolen ve druhém kole Ondřej GRÓF, který získal 8 hlasů, 5 hlasů bylo neplatných. Představenstvo k volbám přijalo usnesení:
Na základě výsledků voleb na Předsedu Klubu Pod-O-Lee navrhuje představenstvo prezidentovi SU ke jmenování Ondřeje Grófa (ID 5476) na volební období od 3.12.2017 do 2.12.2019.
Počet osob s hlasovacím právem: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0