Vážení členové klubu!

Představenstvo klubu Pod-O-Lee dne 13.11.2017 vyhlásilo Volby na Předsedu klubu Pod-O-Lee.

Kandidátky lze podávat na mail volby@pod.cvut.cz do 26.11.2017 a podepsané potom Jozefovi Benešovi(A302) nejpozději do začátku Volebního zasedání.

Kandidovat bude moci každý člen Studentské unie ČVUT (členové klubu jsou taky členové SU ČVUT) dlouhodobě ubytovaný na Kolejích Podolí.

Volba bude probíhat na Volebním zasedání představenstva klubu Pod-O-Lee, volit budou moci jenom členové představenstva s platným mandátem. Volba je vícekolová a tajná a řídí se příslušným interním předpisem.

Vzor kandidátky: kandidátka na predsedu