Na schůzi Představenstva klubu Pod-O-Lee dne 2.5.2019 Předseda klubu vyhlásil volby na Správce bloků A, B, C, D, E a F. Pravomoci a povinnosti jednotlivých členů Představenstva jsou upraveny v IP 1/2018. Představenstvo dále mimo jiného rozhoduje o rozpočtu klubu a jeho dalším směrování. Volby se řídí IP 5/2017.

Kandidovat může každý člen klubu bydlící na příslušném bloku. Kandidátka musí obsahovat:

–      příjmení a jméno kandidáta,

–      kontaktní e-mail,

–      fotografii odpovídající kandidátově současné podobě,

–      tezi volebního programu,

–      formulaci „Kandiduji do Představenstva klubu Pod-O-Lee a s kandidaturou souhlasím.“.

Vzor kandidátky je v příloze. Vyplněnou a podepsanou kandidátku zašlete na ‪volby@pod.cvut.cz ve formátu PDF do 19.5.2019 a nejpozději do 21.5.2019 doneste vlastnoručně podepsanou kandidátku předsedovi volební komise (Tomáš Vybíral – E202).

Časový harmonogram voleb:

–             podávání kandidátek: do 19.5.2019

–             dodání podepsaných kandidátek předsedovi volební komise: do 21.5.2019

–             termín voleb: ‪23.5.2019

Pro další informace sledujte naše stránky ‪www.pod.cvut.cz nebo naši facebookovou skupinu Pod-O-Lee Official a v případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte na ‪volby@pod.cvut.cz.

Vzor kandidátky zde.