Správce: Vojtěch Halamka – (party@pod.cvut.cz).

Pro rezervaci použijte prosím rezervační systém.

Místnost vhodná na oslavy, párty, klubové a společenské akce Je to užitečná místnost, pokud potřebuješ připravit nějakou kalbu, jako je třeba oslava narozenin, konce zkouškového, svatby, křtin anebo si chceš jen tak užít večer.

Rezervace

Rezervační systém: https://olymp.pod.cvut.cz

Místnost si musíš rezervovat v rezervačním systému. Po zarezervování v rezervačním systému a schválení správcem sudovny je možno vypůjčit si klíče oproti kolejence u správce sudovny nebo jím pověřené osoby. Před vypůjčením klíčů je nutné počkat na schválení rezervace správcem sudovny, zadávejte tedy rezervace v dostatečném předstihu. Na konkrétním předání klíčů nebo vypůjčených věcí se je třeba domluvit se správcem nebo jím pověřenou osobou (ať již telefonicky, mailem nebo jinak), minimálně dva pracovní dny dopředu.

Řád sudovny

 1. Každý, kdo překročí práh dveří vedoucích do sudovny, automaticky souhlasí s provozním řádem a musí se jím řídit. Pokud s ním nesouhlasí, nechť jde slavit jinam.
 2. Každý, kdo si místnost vypůjčí, bere zodpovědnost (dále jako zodpovědná osoba) za vybavení místnosti po dobu vypůjčení klíčů.
 3. Zodpovědná osoba je odpovědná i za chování ostatních návštěvníků sudovny.
 4. Sudovna se půjčuje od správce místnosti oproti kolejence.
 5. Při prvním vstupu do sudovny je držitel klíče povinen nahlásit všechny závady správci.
 6. V sudovně je zakázáno rozdělávání ohně, konzumace drog či jiných nedovolených látek.
 7. Kouření je dovoleno pouze v případě uzavřených dveří vedoucích do bloku B. (dveře ze sudovny).
 8. Během akce je zakázáno nechávat otevřené dveře ze sudovny, podpírat jakkoliv dveře ze sudovny nebo manipulovat s dveřním zavíračem (Brano).
 9. Po skončení akce je nutno :
  • zamést a vytřít podlahu
  • uklidit WC na chodbě
  • uklidit chodbu před sudovnou, je-li to třeba
  • zajistit okna a dveře v sudovně
  • uklidit stoly a lavice
  • vynést smetí
 10. Pokud dojde v průběhu akce k jakémukoliv poškození vybavení, je nutno toto nahlásit a domluvit se na způsobu náhrady. Pokud se tak neučiní, bude to bráno jako úmyslné poškozování vybavení koleje – postihy jsou jasně stanoveny v kolejním řádu.
 11. Na chodbě před Sudovnou je zakázáno kouřit.
 12. Je přísný zákaz jakékoliv formy sdělování vstupních kódů do bloku B, především vyvěšování napsaného kódu.
 13. V místnostech platí zákaz přespávání cizích osob.
 14. Při porušení pravidel může být dotyčný zapsán na tzv. černou listinu a nebudou mu po určitou dobu půjčovány kolejní místnosti.