Klíče od těchto místností si můžete půjčit na vrátnici oproti kolejence na dobu 120 minut. Vstup je možný od 9:00 - 22:00.

Stolní tenis a fotbálek

Místnost se nachází v levé části suterénu po vstupu do bloku A. Na vstupních dveřích je vylepený Provozní řád místnosti s fotbálkem a stolním tenisem.

Nově pořízený stůl na stolní tenis – Cornilleau Sport 500 indoor – je určený pro hru 2 a více hráčů, při sklopení jedné poloviny stolu (viz. Návod na stolní tenis) lze stůl využít i pro jednotlivce. Pálky a míčky lze vypůjčit na vrátnici oproti kolejence spolu s klíčem od místnosti.

Míčky určené do stolního fotbálku jsou v jedné ze dvou branek. V případě zastavení míčku při hře, je přísně zakázáno stůl nahýbat za tyče. Při jeho zastavení, hráč do míčku cvrnkne nebo ho znovu do pohybu uvede rukou. Jakýkoli jiný způsob není přípustný.

Football
Ping pong

Provozní řád místnosti s fotbálkem a stolním tenisem

 1. Všichni v uvedené místnosti mají povinnost dodržovat provozní řád, udržovat pořádek a chovat se tak, aby nerušili ostatní ubytované.
 2. Zápůjčka klíčů od místnosti je proti předložení kolejenky ve vrátnici.
 3. Každý, kdo si místnost vypůjčí, bere zodpovědnost (dále jako zodpovědná osoba) za vybavení místnosti po dobu vypůjčení klíčů.
 4. Je zakázáno jakkoliv poškozovat místnost i její vybavení.
 5. Zodpovědná osoba je odpovědná i za chování ostatních návštěvníků.
 6. V případě, že zodpovědná osoba zjistí poškození na vybavení místnosti je povinna tuto skutečnost nahlásit neprodleně (do 10 minut po vypůjčení klíčů) VKS. V nepřítomnosti VKS na pokoji nahlásí toto na vrátnici a zapíše do knihy závad. Jestliže tak neučiní, bude to bráno tak, že poškození vzniklo jejím zaviněním.
 7. V místnosti platí zákaz kouření.
 8. Pro pohyb v místnosti zvolte vhodnou obuv, abyste předešli případným úrazům.
 9. Je zakázáno pokládat na hrací stoly jakékoliv předměty (nápoje, jídlo…), které nejsou součástí hry.
 10. Se stolem určený pro stolní tenis manipulujte jen dle návodu (viz. návod pro mainpulaci se stolním tenisem). Stůl pro stolní tenis je určený pro hru více hráčů i pro jednotlivce. Jakékoliv poškození způsobené nevhodnou manipulací bude bráno jako porušení Provozního řádu a bude se postupovat dle pokynů Vedoucí kolejí.
 11. Je zakázáno sedat si na topení, okenní parapety a jiné věci, které k tomu nejsou určeny.
 12. Je zakázáno jakkoliv manipulovat s nalíčenými pastmi proti hlodavcům.
 13. Místnost po ukončení zápůjčky je nutné uvést do původního stavu a zavřít okna.

Kulečník

Místnost se nachází na bloku D v přízemí a jsou to dveře vlevo hned před schody do prvního patra.

V místnosti se nachází stůl na billiard a kulečník. Tága a koule se půjčují na vrátnici spolu s klíčem od místnosti po předložení kolejenky.

Provozní řád místností s kulečníkem

 1. Všichni v uvedené místnosti mají povinnost dodržovat provozní řád, udržovat pořádek a chovat se tak, aby nerušili ostatní ubytované.
 2. Zápůjčka klíčů od místností je proti předložení kolbenky ve vrátnici.
 3. Každý, kdo si místnost vypůjčí, bere zodpovědnost (dále jako zodpovědná osoba) za vybavení místnosti po dobu vypůjčení klíčů.
 4. Je zakázáno jakkoliv poškozovat místnost i její vybavení.
 5. Zodpovědná osoba je odpovědná i za chování ostatních návštěvníků.
 6. V případě, že zodpovědná osoba zjistí poškození na vybavení místnosti je povinna tuto skutečnost nahlásit neprodleně (do 10 minut po vypůjčení klíčů) VKS. V nepřítomnosti VKS na pokoji nahlásí toto na vrátnici a zapíše do knihy závad. Jestliže tak neučiní, bude to bráno tak, že poškození vzniklo jejím zaviněním.
 7. V místnosti platí zákaz kouření.
 8. Je zakázáno pokládat na hrací stoly jakékoliv předměty (nápoje, jídlo…), které nejsou součástí hry.
 9. Je zakázáno sedat si na topení, okenní parapety a jiné věci, které k tomu nejsou určeny.
 10. Místnost po ukončení zápůjčky je nutné uvést do původního stavu a zavřít okna.