Výroční zprávy

Na konci každého roku je vytvářen dokument shrnující činnost klubu za uplynulé období. Na základě rozhodnutí Gremia SU ze dne 12. 12. 2002 mají kluby za povinnost vytvářet na konci roku dokument nazvaný Výroční zpráva

Výroční zprávy klubu najdeš na Wiki: https://wiki.pod.cvut.cz/legislativa/vyrocni-zpravy.

Přesunout se na začátek